Hotărârea nr.88 din 19.12.2018 privind aprobarea procedurii ptr acordarea esalonarii la plata a impozitelor, taxelor si a altor obligatii la bugetul local al com.Covasant