Regulamentul de organizare și funcționare a S.V.S.U. Covăsînț