Informatii generale

Comuna Covăsânţ, are în componenţă un singur sat cu acelaşi nume este situată în centrul judeţului Arad la o distanţă de 27 km de municipiul Arad, 16 km de oraşul Pâncota şi 18 km de oraşul Lipova.

 Teritoriul administrativ al comunei se invecineaza in partea sudica cu comuna Ghioroc, la vest cu comuna Livada, la nord cu comuna Siria, iar la est cu comuna Paulis.

Populaţie: 2.453 locuitori
Suprafaţă: 4.227 ha
Atestare documentară: 1278 

Gospodării: 960

Număr locuinţe: 1039

Comuna este amplasata la baza Piemonturilor Munţilor Zarandului, in zona de interferenţă dintre Câmpia Panonică şi Munţii Zărandului marcând un relief variat al teritoriului, câmpie si munţi.

Clima este caracteristică topoclimatului regiunii piemontane dar cu unele influienţe caracteristice  topoclimatului de câmpie şi  ale topoclimatului regiunii muntoase.

Temperatura medie multianuală:11,2°C, minima absolută -24,7°C în 24 ianuarie 1963 şi maxima absolută +38,5 °C în 22 iulie 2000.

Cantitatea medie de precipitaţii este de 626 mm/an, cu variaţii cuprinse între 382 mm (în anul 2000) şi 879 mm (în anul 1980)