A fost învățător în cadrul Școlii din Covăsînț în perioada 1946 – 1956 desfășurând o bogată activitate didactică, De asemenea, în paralel cu activitatea didactică a desfășurat și activități culturale fiind directorul Căminului cultural 1948 – 1956.