HCL nr. 89 din 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici ”Extindere retea de apa-canalizare in Com. Covasant jud.Arad”