HCL nr. 88 din 29.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare, devizului general si indicatorilor tehnico-economici pentru ”Introducere retea apa-canalizare in Com.Covasant”