Dimitrie Dijmărescu

A funcționat ca și învățător în perioada 1930 – 1948 fiind preocupat în mod special și de animarea vieții culturale a localității. Astfel, în perioada 1930 – 1931 acesta a avut inițiativa construirii Căminului Cultural în cadrul căruia să funcționeze și o bibliotecă. Căminul cultural a luat ființă ca și structură în anul 1933, actuala clădire a Căminului fiind edificată în perioada 1938-1939. Prin strădaniile înv. D. Dijmărescu a fost înființată și biblioteca cu un număr de 900 volume, în evidențele acelor timpuri figurând un număr de 300 cititori și 5423 cărți citite.